01

Neuromotorisch onderzoek
Met het neuromotorisch onderzoek brengen we de motorische, neurologische en psychomotorische ontwikkeling van het kind in kaart.

Met het neuromotorisch onderzoek brengen we de motorische, neurologische en psychomotorische ontwikkeling van het kind in kaart. We starten met een intake gesprek waarbij we de ontwikkeling overlopen. Vanuit het intake gesprek wordt beslist welke gestandaardiseerde testen moeten worden afgenomen. We trachten steeds een zo volledig beeld te krijgen van de oorzaak van de problemen waar het kind tegen aanloopt. Na het onderzoek wordt een verslag opgemaakt en besproken met de ouders.