01

Psychomotoriek
Fijn en grof motorische vaardigheden stimuleren

In de psychomotorische therapie wordt er op een speelse manier gewerkt rond de basisvaardigheden van een kind.

  • Fijn motorische vaardigheden (tekenen, knippen, ritsen sluiten,…)
  • Groot motorische vaardigheden (fietsen, zwemmen, balvaardigheid,…)
  • Voorbereidend schrijven en schrijfmotoriek (schrijfhouding, pengreep, vorming van letters, verbindingen,…)
  • Ruimtelijk inzicht en oriëntatie
  • Coördinatie