01

Prikkel
Brein in balans

Samenwerking tussen chiropractie Waregem en Kids in Motion

Wat als uw kind bestempeld wordt als ‘druk’ of ‘hyperactief’? Hij of zij moeilijk vriendschapsbanden legt? Moeilijk leerstof verwerkt of de passie voor getallen ‘te vroeg’ ontwikkelt? Onzeker is? Veel valt en moeite heeft om ballen te vangen? De potlood maar niet juist kan vasthouden? Enz.

Wat als deze ‘symptomen’ veroorzaakt worden door een onderontwikkelde of verkeerde communicatie in de hersenen? Een disbalans tussen linker en rechterhersenhelft?

Via Chiropractische technieken wordt het zenuwstelsel op punt gezet. Via specifieke oefeningen worden de minder ontiwkkelde zones in de hersenen gestimuleerd.

Ontdek meer op onze folder of bezoek de website.