01

Bobath therapie
Spierspanning normaliseren 

Bij bobath therapie worden behandelingstechnieken gebruikt die de spanning verminderen of net vergroten. Via beweging, gewichtstransfer en positionering beïnvloeden we die spanningen. Volgende diagnoses komen in aanmerking voor bobath therapie: CP of hersenverlamming, zenuwletsels, spina bifida, spierziektes, syndromale aandoeningen, scoliose , ontwikkelingsachterstand, voorkeurshouding bij een baby. Met bobath-therapie kunnen we een betere houding uitlokken, waardoor de spierspanning genormaliseerd wordt. Hierdoor kan het kind ‘normale’ bewegingen ervaren. Daarnaast zorgt Bobath-therapie voor een hogere levenskwaliteit van de patiënten. We adviseren juiste (zit)houdingen, zoeken naar aangepaste verplaatsingsmiddelen, helpen met de zelfstandigheid, … meer info : www.bobath.be