01

Bobath therapie
Spierspanning normaliseren 

Bij Bobath-therapie wordt als eerste gewerkt aan het normaliseren van de spierspanning (tonus) via beweging, gewichtstransfer en positionering. Vertrekkend vanuit dit principe kan de therapeut via facilitatie meer normale bewegingspatronen uitlokken. Hierdoor zal het kind de mogelijkheid krijgen een betere controle te ontwikkelen over houding en beweging en daardoor geleidelijk meer functioneel te zijn in zijn omgeving.

Kinderen met een vertraagde en/of (voorbijgaande) dysharmonische neuromotorische ontwikkeling komen in aanmerking voor Bobath therapie. Denk maar aan verlate motorische mijlpalen, asymmetrische ontwikkeling, poepschuiven,… Bobath-therapie richt zich voornamelijk op kinderen met Cerebrale parese (hersenverlamming), maar ook andere neuromotorische aandoeningen komen in aanmerking voor Bobath-therapie.

Om de effecten van Bobath-therapie zo optimaal mogelijk te verlengen in het dagelijks leven, wordt daarnaast ook advies gegeven rond juiste (zit)houdingen, aangepaste hulpmiddelen, het helpen met de zelfstandigheid,… Dit alles in teken van een hogere levenskwaliteit van de kinderen.

Meer info : www.bobath.be